Polecamy

Kwarantanna domowa – jak długo może trwać? © Brooke Cagle/ Unsplash.com
[2/17]

Kwarantanna domowa – jak długo może trwać?

Maksymalny czas kwarantanny domowej określa art. 25 Ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Napisano w nim, że „osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.”

Jedna osoba może zostać poddana kwarantannie ponownie, więcej niż jeden raz, „do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”.


Ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem coraz więcej pracowników liczy się z możliwością odbycia kwarantanny domowej. Na szczęście osoby odsunięte od pracy w biurze nie są pozostawione same sobie. Zobacz, na co możesz liczyć w trakcie kwarantanny domowej oraz czym się ona różni od pracy zdalnej.

Najnowsze wiadomości

reklama