Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Żyrzyn, Powstania Styczniowego 8